Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa (THW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa
 • Tên quốc tế
  Tan Hoa Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP cấp nước Tân Hòa
 • Trụ sở chính
  Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 3955 5840 - 3855 8563
 • Fax
  028 3955 7977
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Anh Tài
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trầm Thị Cẩm Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Sử
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lý Bửu Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Khánh Trùng Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Vân An
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trầm Thị Cẩm Vân
  Tổng Giám đốc
 • Trương Tấn Quốc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Công Lễ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  Kế toán trưởng
 • Trầm Thị Cẩm Vân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ