Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (THU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa
 • Tên quốc tế
  Thanh Hoa Urban Construction and Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  URENCO THANH HOA
 • Trụ sở chính
  Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
 • Điện thoại
  0373720378
 • Fax
  0373721205
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Thị Minh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thiều Văn San
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Viết Lân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Viết Lân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thiều Văn San
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hồng Quân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thu Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tiến Hải
  Đại diện công bố thông tin
 • Đỗ Thị Minh Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ