Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa
 • Tên quốc tế
  Thanh Hoa Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Thawaco
 • Trụ sở chính
  Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại
  0373 852 966
 • Fax
  0373 856 648
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Cần
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Sỹ Len
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Nhắn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Văn Hóa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Nam
  Tổng Giám đốc
 • Dương Văn Hóa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Sỹ Len
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Đỉnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Nhắn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Nga
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Huy Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ