Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thiết bị điện
 • Tên quốc tế
  Electrical Equipment Joint stock company
 • Viết tắt
  THIBIDI
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  061 3836 609
 • Fax
  061 3836 070
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trần Đăng Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Lan Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoàng Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Ngọc Thảo
  Tổng Giám đốc
 • Cao Hoàng Phát
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Bích
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Kế toán trưởng
 • Phan Ngọc Thảo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ