Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
 • Tên quốc tế
  Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TICCO
 • Trụ sở chính
  Số 46-48 Nguyễn Công Bình, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
 • Điện thoại
  2733872878
 • Fax
  2733850597
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Vinh Hiển
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Huy Giáp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hoàng Huân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Bích Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Trọng Liêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Xuân Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoàng Huân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Huy Giáp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thượng Vỹ
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Mỹ Phượng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hoàng Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ