Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa
 • Tên quốc tế
  Thanh Hoa Beer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  THB
 • Trụ sở chính
  152 Quang Trung- phường Ngọc Trạo- Thành phố Thanh Hóa
 • Điện thoại
  +84-(0)373-85.25.03
 • Fax
  +84-(0)373-85.32.70
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Trường Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Kiên Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Nguyên Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Xuân Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Minh Huệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Luyện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Kiên Cường
  Tổng Giám đốc
 • Lê Nguyên Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Trường Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Sỹ Hữu
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Duy Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ