Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Trường Phú
 • Tên quốc tế
  Truong Phu Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TruongPhu Corp
 • Trụ sở chính
  Lô A2 - KCN Phúc Điền – Cẩm Giàng – Hải Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)3987.8258
 • Fax
  +84-(0)3987.8256
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thanh Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Trắc
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Đức Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Hoài Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Duy Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Chiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Cương
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Đức Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tô Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Cương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ