Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (TEL: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
 • Tên quốc tế
  Telecommunication Project Construction Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TELCOM
 • Trụ sở chính
  Lô 18, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  (84-24) 3640 5420
 • Fax
  (84-24) 3640 5419
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Viễn thông
 • Ngành
  Dịch vụ viễn thông cố định
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Đức Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Vũ Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Minh Yên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Đức Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Công Toản
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Thu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Vũ Cường
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Quỳnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kiều Ngọc
  Kế toán trưởng
 • Dương Vũ Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ