Công ty cổ phần Tecgroup (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tecgroup
 • Tên quốc tế
  Tecgroup Joint stock company
 • Viết tắt
  TECGROUP., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 18/232, phố Trần Điền, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
 • Điện thoại
  046 3295 856
 • Fax
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Chế phẩm từ gỗ
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Đình Lợi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Trung Kiên
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Thanh Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Yasuo Kano
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Mạnh Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Anh Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Diệu Quyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ninh Thị Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Mạnh Huy
  Tổng Giám đốc
 • Đào Xuân Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thị Thanh Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Xuân Đức
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Diệu Quyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ