Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
 • Tên quốc tế
  Thu Duc Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Thu Duc Wasuco.J.S.C
 • Trụ sở chính
  8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, HCM
 • Điện thoại
  +84-(8)-38.96.02.40
 • Fax
  +84-(8)-38.96.02.41
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tống Đăng Khoa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thái Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lục Chánh Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hứa Trọng Nghi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dụ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thanh Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Ngọc Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Diễn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hứa Trọng Nghi
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Tứ Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Tuấn Anh
  Đại diện công bố thông tin
 • Nguyễn Xuân Cầu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ