Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (TDT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
 • Tên quốc tế
  TDT Investment and Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
 • Trụ sở chính
  Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  (84 - 28) 0656 7898
 • Fax
  (84 - 28) 0356 9898
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Chu Thuyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Thắng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Đình Vụ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thái Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Ngọc Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Hoàng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hà Thị Thu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Ngọc Tuyến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chu Thuyên
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Đình Vụ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thái Hòa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Việt Thắng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ