Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần thép Thủ Đức
 • Tên quốc tế
  Thu Duc steel joint stock company
 • Viết tắt
  VIKIMCO
 • Trụ sở chính
  Km 9 Xa lộ Hà Nội, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3896.96.12
 • Fax
  028 3731.01.54
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Minh Chính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Khắc Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Anh Kiệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Bá Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phùng Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Hồng Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Tiến
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Công Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Anh Kiệt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Dân Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Long Châu
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Công Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ