Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một
 • Tên quốc tế
  Thu Dau Mot Water Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TDMWATER.CO
 • Trụ sở chính
  Số 11B, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0274.3842255-3842277
 • Fax
  0274.3841838
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Trí
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lý Thế Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Diên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Mộng Thường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ái Nhân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thế Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Tăng Tố Vân
  Kế toán trưởng
 • Trần Thế Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ