Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
 • Tên quốc tế
  BinhDuong Trade And Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TDC
 • Trụ sở chính
  26,27 Lô I đường Đồng Khởi, P. Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)650-2220666
 • Fax
  +84-(0)650-2220678
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Giang Quốc Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Lan
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiền Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Phương Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàn Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Văn Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quảng Văn Viết Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Diệu Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tuyết Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Văn Thuận
  Tổng Giám đốc
 • Lý Thị Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Hoàn Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lý Thị Bình
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Thị Thu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ