Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình
 • Tên quốc tế
  Dinh Binh Hydro Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DHP
 • Trụ sở chính
  Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  056 3946 878 - 2211 705
 • Fax
  056 3946 877
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Thái Văn Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Châu Hiếu Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cảnh Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Lê Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Xuân Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Xuân Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Ngọc Căn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Đình Du
  Kế toán trưởng
 • Trần Xuân Toàn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ