Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (TCW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng
 • Tên quốc tế
  Tan Cang Warehousing Joint stock company
 • Viết tắt
  Công ty CP Kho vận Tân Cảng
 • Trụ sở chính
  Cảng Tân Cảng - Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2, Tp. HCM
 • Điện thoại
  028 3899 1314
 • Fax
  028 3512 3727
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phùng Ngọc Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Văn Mợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Năng Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thị Trâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Ngọc Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thế Nhân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Quang Huy
  Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Xuân Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Lãng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Liên
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Thúy Hồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ