Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
 • Tên quốc tế
  Vinacomin - Cao Son Coal Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VCASC
 • Trụ sở chính
  Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  0203 3862 337
 • Fax
  0203 3863 945
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Than đá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Hồng Tài
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Long
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Lương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thành Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lan Chi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Bích Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thành Đông
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vương Văn Biên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quốc Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Huy Giáp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tuấn Anh
  Kế toán trưởng
 • Doãn Mạnh Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ