Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
 • Tên quốc tế
  Duyen Hai Multi Modal Transport Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TASA DUYENHAI
 • Trụ sở chính
  Số 189 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)31-397.88.95
 • Fax
  +84-(0)31-397.88.95
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thái Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Anh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Kim Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Ngọc Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Việt Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thu Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Văn Thị Thanh Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kim Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Tiếp
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Quốc Hữu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Tuấn Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Huế
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Quang Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thị Ngọc Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thu Thủy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thanh Hảo
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Thị Ngọc Lan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ