Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng
 • Tên quốc tế
  Tan Cang Logistics And Stevedoring Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Tan Cang Logistics JSC
 • Trụ sở chính
  129B Nguyễn Thị Định,P.Cát Lái, Q.2, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  837423207
 • Fax
  837423206
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Minh Thuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Uấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thanh Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Đắc Thiệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Lan Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nhu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Kim Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Uấn
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Mạnh Lân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Hải Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Đặng Quỳnh Nghi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thanh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Hồng Thắm
  Kế toán trưởng
 • Đào Tuấn Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ