Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (TCK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP
 • Tên quốc tế
  Construction Machinery Corporation - JSC
 • Viết tắt
  COMA
 • Trụ sở chính
  Số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3863 1122
 • Fax
  024 3863 1216
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Minh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Nam Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Văn Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Việt Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Diệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Đức Đại
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Văn Hồng
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Nam Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Xuân Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Việt Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thế Thủy
  Kế toán trưởng
 • Phạm Việt Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ