Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
 • Tên quốc tế
  Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TCH
 • Trụ sở chính
  116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  (84-31)3610021
 • Fax
  (84-31)3610022
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Hữu Hạ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Trọng Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hữu Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tươi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Thu Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Hữu Hạ
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Thị Xuân Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hoàng Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Hữu Hậu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Hữu Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Thị Thu Hương
  Kế toán trưởng
 • Phùng Thị Thu Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ