Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
 • Tên quốc tế
  Transport and Industry Development Investment Joint stock company
 • Viết tắt
  TRACODI
 • Trụ sở chính
  89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  84838330314
 • Fax
  84838330317
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồ Nam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Tài
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tomas Sven Jaehnig
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Mai Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lin Kuo Wei
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Morishima Kenji
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thành Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Viết Cương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đăng Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Kim Tuyến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Mai Loan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Hoài Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thân Thế Hanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoa Bắc
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Mai Loan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ