Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank
 • Tên quốc tế
  Vietnam Technological and Commercial Join Stock Bank
 • Viết tắt
  Techcombank
 • Trụ sở chính
  Số 191 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  2439446368
 • Fax
  2439446362
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
 • Ngành
  Ngân hàng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Hùng Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thiều Quang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Tuấn Anh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Quang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cảnh Sơn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lee Boon Huat
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Saurabh Narayan Agarwal
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Nhân Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Huy Trung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Hồng Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mag Rer Soc Oec Romauch Hannes
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lê Quốc Anh
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Tuấn Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Bằng
  Giám đốc Tài chính
 • Bùi Thị Khánh Vân
  Kế toán trưởng
 • Thái Hà Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ