Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN
 • Tên quốc tế
  Vinacomin - Coc Sau Coal Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VCSC
 • Trụ sở chính
  Phường Cẩm Phú, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  +84-(0)33-86.20.62
 • Fax
  +84-(0)33-86.39.36
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Than đá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Hồng Tài
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Khẩn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Kha
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Mai Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thiện Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thuấn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Sơn Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thái Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Trường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Trường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ