Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình
 • Tên quốc tế
  Thai Binh Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TBX
 • Trụ sở chính
  Số 1 đường Quách Đình Bảo, Khu công nghiệp Phong Phú, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
 • Điện thoại
  363831505
 • Fax
  363831505
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Thị Nguyên Hạnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Tiến Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Lan Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Xuân Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Mai Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hà My
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Phương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Hệ
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Đức Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Lan
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Năm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ