Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre (TBT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre
 • Tên quốc tế
  Bentre Transportation Works Contruction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TBTCO
 • Trụ sở chính
  694C đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại
  +84-(0)75-382.24.24
 • Fax
  +84-(0)75-382.56.63
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Ngọc Vượng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Quách Thanh Thông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Minh Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Vượng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Ngọc Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Đậm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Ngọc Vượng
  Tổng Giám đốc
 • Dương Văn Phê
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hoàng Nhân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Thanh Thông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Trọn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Ý Nhi
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ