Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh (TBN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh
 • Tên quốc tế
  Bac Ninh Sewerage and Wastewater Treatment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BAC NINH SWT.,JST
 • Trụ sở chính
  Số 85, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại
  0222 3858 211
 • Fax
  0222 3858 008
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Mạnh Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phương Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Kháng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Quyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thu Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Lê
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Mạnh Thường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Quyết
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Vũ Thu Hoan
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Quyết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ