Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh
 • Tên quốc tế
  DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  EEMC
 • Trụ sở chính
  Tổ 26 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  (04) 38820386
 • Fax
  (04) 38833819
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Điểm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hiếu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Việt Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Kha
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Vũ Cường
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Đức Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Điểm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Xuân Thành
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ