Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh
 • Tên quốc tế
  DONG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  EEMC
 • Trụ sở chính
  Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  38820386/38833779
 • Fax
  2438833819
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Tiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Điểm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hiếu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Kha
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huyền Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Vũ Cường
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Đức Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Điểm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Xuân Thành
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Thùy Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ