Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà
 • Tên quốc tế
  Thac Ba Hydropower Joint-Stock Company
 • Viết tắt
  TBHPC
 • Trụ sở chính
  Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bàm huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại
  29.3884116
 • Fax
  29.3884116
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Hiền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Văn Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Huỳnh Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Hoàng Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Nguyễn Khánh Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Quyền
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hồng Minh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ