Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà
 • Tên quốc tế
  Thac Ba Hydropower Joint-Stock Company
 • Viết tắt
  TBHPC
 • Trụ sở chính
  Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại
  + 84 293 884 116
 • Fax
  + 84 293 884 167
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quang Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Quyền
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hiền
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Văn Trung
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn Hải
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Huỳnh Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hoàng Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Quyền
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Đức Tuấn
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ