Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (TB8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI
 • Tên quốc tế
  VVMI – Manufacturing and Materials Equipment Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI
 • Trụ sở chính
  Tổ 12, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
 • Điện thoại
  043.883 3247
 • Fax
  043.968 9871
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Huy Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Đức Khiêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Minh Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tô Toàn Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hồng Cẩm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đức Khiêm
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Minh Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Phương Anh
  Kế toán trưởng
 • Phạm Đức Khiêm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ