Công ty cổ phần Đô thị Tân An (TAP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đô thị Tân An
 • Tên quốc tế
  TAN AN PUBLIC SERVICES JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  TAP
 • Trụ sở chính
  Số 8, Tỉnh lộ 827, Phường 7, Thành phố Tân An, Long An
 • Điện thoại
  (072) 3 826 127 - (072) 3 552 580
 • Fax
  (072) 3 838 900
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Đa năng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lương Minh Nhựt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Vy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Nhựt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Diệu Hồng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lại Thanh Nhàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Phước Toàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Vy
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Trúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Nhựt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Trúc
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ