Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
 • Tên quốc tế
  Tran Anh Digital World Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Tran Anh Digital World.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 37.66.66.66
 • Fax
  024 37.66.77.08
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Phần cứng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Kinh Doanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Hà Trung Tín
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Huy Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Minh Lượm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Hữu Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Xuân Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Hà Trung Tín
  Tổng Giám đốc
 • Hà Trung Tín
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thu Hường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nghiêm Xuân Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đăng Linh
  Giám đốc Tài chính
 • Võ Thị Phương Thảo
  Kế toán trưởng
 • Trần Huy Thanh Tùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ