Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
 • Tên quốc tế
  Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TAC
 • Trụ sở chính
  48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84-(0)8-815.39.72
 • Fax
  +84-(0)8-38153649
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Lệ Nguyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Xuân Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Bình Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thuyết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Minh Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Bình Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Đức Thịnh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Đức Thịnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ