Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
 • Tên quốc tế
  Thanh An 96 Installation and Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Continta 96 JSC
 • Trụ sở chính
  02 Nguyễn Văn Trỗi- Phường Hòa Thuận Đông-Quận Hải Châu- Tp Đà Nẵng
 • Điện thoại
  (0236) 3615 333
 • Fax
  (0236) 3615 335
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Huệ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Lê
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Đức Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Thị Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Sỹ Nguyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Tố Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Ngọc Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Đức Trúc
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Lê
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hữu Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Đình Khiêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Thu Hương
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Thị Thu Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ