Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (TA3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386
 • Tên quốc tế
  386 Thanh An Construction and Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  386 INCON.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3875 3627
 • Fax
  024 3875 3996
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Giang Văn Lĩnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Thưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Kiên Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Pha
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Kim Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Hồng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Anh Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Thưởng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Ánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ