Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi
 • Tên quốc tế
  Trang Thi Commercial and Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TRANGTHI.,JSC
 • Trụ sở chính
  12-14 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại
  2438286334
 • Fax
  2438243160
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Thiết bị gia dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Anh Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Trọng Dân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Trọng Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Cúc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Oanh Tuyết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Bưởi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quyết Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Trọng Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chử Đức Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thu Quỳnh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Trọng Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ