Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
 • Tên quốc tế
  Sonadezi Long Thanh Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SZL
 • Trụ sở chính
  Đường số 5, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
 • Điện thoại
  0251.3514 494
 • Fax
  0251.3514 499
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Ngọc Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tiến Bộ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Hoàng Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Tiến Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Quỳnh Thu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Anh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Lê Xuân Sâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Hoàng Oanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trần Hưng Thịnh
  Giám đốc Tài chính
 • Phạm Trần Hưng Thịnh
  Kế toán trưởng
 • Phạm Anh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ