Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi
 • Tên quốc tế
  Sonadezi Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SZE
 • Trụ sở chính
  Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  061.3951771 - 061.3952505
 • Fax
  613.952505
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bạch Văn Hiền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Võ Hoài Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phí Thị Lệ Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thành Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quách Ngọc Bửu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Hải Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Châu Loan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bách Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nữ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Quách Ngọc Bửu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Võ Hoài Hương
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Võ Hoài Hương
  Kế toán trưởng
 • Trần Võ Hoài Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ