Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam
 • Tên quốc tế
  Southern Waterborne Transport Corporation
 • Viết tắt
  SOWATCO
 • Trụ sở chính
  298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84-(0)83-87.29.748
 • Fax
  +84-(0)83-87.26.386
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Quốc Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Bá Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Vũ Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tường Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Trọng Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Thanh Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Bá Thọ
  Tổng Giám đốc
 • Tô Hữu Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Văn Quý
  Kế toán trưởng
 • Trương Quốc Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ