Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Solavina
 • Tên quốc tế
  SOLAVINA JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  SOLAVINA., JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 7, số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  +84-(04)-37.95.76.04
 • Fax
  +84-(04)-37.95.76.05
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồng Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bình Khanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trường Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Chinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Ngọc Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lý Thị Thu Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Đình Huỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Chinh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ