Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (SVL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco
 • Tên quốc tế
  Sovilaco International Manpower Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SOVILACO
 • Trụ sở chính
  Số 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3997 6320
 • Fax
  028 3997 6321
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ cung ứng lao động và đào tạo
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thị Hồng Vân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Duy Chấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Ngọc Thông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hoài Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thị Thông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hồng Oai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Vĩnh Phúc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Duy Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thắm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Hồng Oai
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hoài Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Ngọc Thông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Lệ Châu
  Kế toán trưởng
 • Chu Vĩnh Phúc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ