Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
 • Tên quốc tế
  Bien Hoa Packaging Company
 • Viết tắt
  SOVI
 • Trụ sở chính
  Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
 • Điện thoại
  +84-(0)61-383.61.21
 • Fax
  0613832939
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trịnh Thanh Cần
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Trang Bình
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Ngọc Diệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quý Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đức Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Hiếu Tri
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Ngọc Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Phúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Ngọc Diệp
  Tổng Giám đốc
 • Trần Trang Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Điều
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Hoàng
  Kế toán trưởng
 • Phạm Hồng Đức
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ