Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn
 • Tên quốc tế
  INDUSTRIAL GAS AND WELDING ELECTRODE JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  SOVIGAZ
 • Trụ sở chính
  1 - 3 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TPHCM
 • Điện thoại
  (84-8)38262748
 • Fax
  (84-8)39400942
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Quốc Đại
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trọng Tín
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Anh Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thúy Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Hồng Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Anh Phong
  Tổng Giám đốc
 • Mai Tứ Phương
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ