Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
 • Tên quốc tế
  SOCTRANG WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  SOCTRANGWACO
 • Trụ sở chính
  Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại
  (0299) 3820 943
 • Fax
  (0299) 3821 278
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Ngọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Mãi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Cuông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Tiến Bộ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Gỡ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Chí Công
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Văn Ngọ
  Tổng Giám đốc
 • Ong Hải Phước
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Mãi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Anh Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Phương Diệu
  Kế toán trưởng
 • Đặng Văn Ngọ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ