Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
  • Tên quốc tế
    Viet Nam Stone Work - Top Fabrication Joint Stock Company
  • Viết tắt
    STONE VIET NAM.,JSC
  • Trụ sở chính
    Khu công nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại
    024 33 688 306
  • Fax
    024 33.68.83.05
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
    UPCOM Index
  • Lĩnh vực
    Xây dựng & Vật liệu
  • Ngành
    Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Thiều Thị Ngọc Hiền
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Anh Tuấn
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Đỗ Quang Bình
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Ninh Quốc Cường
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Lưu Công An
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Hữu Chương
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Xuân An
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Ngọc Đông
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Trần Lan Phương
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Phương Thúy
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Phạm Ngọc Đông
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Lưu Công An
    Tổng Giám đốc
  • Đỗ Quang Tiến
    Phó Tổng Giám đốc
  • Ninh Quốc Cường
    Phó Tổng Giám đốc
  • Cao Hoàng Lan
    Kế toán trưởng
  • Trần Thị Đức Hạnh
    Kế toán trưởng
  • Cao Hoàng Lan
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ