Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam (STV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Stone Work - Top Fabrication Joint Stock Company
 • Viết tắt
  STONE VIET NAM.,JSC
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 33 688 306
 • Fax
  024 33.68.83.05
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lưu Công An
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thiều Thị Ngọc Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Quang Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ninh Quốc Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Đông
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Đông
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Lan Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phương Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Công An
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Quang Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ninh Quốc Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Hoàng Lan
  Kế toán trưởng
 • Cao Hoàng Lan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ