Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
 • Tên quốc tế
  SonTay Urban Construction And Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  STU
 • Trụ sở chính
  Số 2 Phùng Hưng, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 33.83.45.30
 • Fax
  024 33.83.21.83
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hải Vân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Nghĩa
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Hồng Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Ngọc Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Điệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Khiếu Minh Đồng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Ngọc Nghĩa
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Ngọc Quyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Điệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Thu Hoài
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thị Thu Hoài
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ