Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (STL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long
 • Tên quốc tế
  Song Da - Thang Long Join Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da - Thang Long.JSC
 • Trụ sở chính
  Khu đô thị Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội
 • Điện thoại
  024 22.47.07.83
 • Fax
  024 33.55.29.78
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trí Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hứa Vĩnh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Kỳ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lại Việt Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Uy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Trung Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phương Bắc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Minh Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trí Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Lương Mạnh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Châu Tuệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Kỳ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Phước Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lại Việt Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hứa Vĩnh Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Chí Uy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tăng Bích Trâm
  Kế toán trưởng
 • Tăng Bích Trâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ