Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ
 • Tên quốc tế
  CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
 • Viết tắt
  STK
 • Trụ sở chính
  Khu B1-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84 (8) 379-07565
 • Fax
  +84 (8) 379-07566
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Triệu Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Mỹ Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lee Chien Kuan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Quế Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Hướng Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Tuấn Chí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tự Lực
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Triệu Hòa
  Tổng Giám đốc
 • Phan Như Bích
  Giám đốc Tài chính
 • Phan Như Bích
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Phương Chi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ