Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ
 • Tên quốc tế
  CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION
 • Viết tắt
  STK
 • Trụ sở chính
  B1-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP HCM
 • Điện thoại
  028 3790 7565
 • Fax
  028 37907566
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Triệu Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Mỹ Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chen Che Jen
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Quế Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Hướng Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Quang Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tự Lực
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Nữ Mộng Tuyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Ngọc Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Triệu Hòa
  Tổng Giám đốc
 • Phan Như Bích
  Giám đốc Tài chính
 • Phan Như Bích
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Phương Chi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ