Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam
 • Tên quốc tế
  South Logistics Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SOTRANS
 • Trụ sở chính
  1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38.26.65.94
 • Fax
  028 38.26.65.93
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Tuấn Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Doãn Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Phương Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Anh
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Tường Minh
  Kế toán trưởng
 • Trần Văn Thịnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ