Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
 • Tên quốc tế
  SaiGon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
 • Viết tắt
  SACOMBANK
 • Trụ sở chính
  266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. HCM
 • Điện thoại
  028 932.04.20
 • Fax
  028 932.04.24
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
 • Ngành
  Ngân hàng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Công Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Phong
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Miên Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Huynh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thạch Diễm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Triết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Tôn Trung Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Tòng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Thạch Diễm
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Doãn Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Nguyên Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Quốc Huỳnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Đức Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Văn Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Đình Tuệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Ron
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Thanh Ngọc Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Quỳnh Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Trị
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Anh Nhuệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Văn Trung
  Giám đốc Tài chính
 • Huỳnh Thanh Giang
  Kế toán trưởng
 • Hà Văn Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ